May 9, 2004

Cần Sửa ChữaMột ông dắt con chó săn nhỏ vào hiệu sửa đồng hồ. Ông này điên thật và ông thợ cũng không thua. Khách nói:

Tôi dắt nó đến nhờ ông sửa vì nó ngừng hoài không chịu chạy!

Ông thợ nói:

Ông có thể để nó ở đây một tuần lễ không?

Được lắm tôi cũng muốn ở lại với nó vì tôi cũng cần sửa chữa chút ít.

Ông thợ hỏi:

Ông cần sửa gì?

Khách đáp:

Tôi đi làm việc trễ luôn luôn.

2766

No comments:

Post a Comment