May 22, 2004

Cô Bé Kiêu KỳNày cô bé... kiêu kỳ
"Cười một mình" coi thử !
Ngon như nàng Ngọc Nữ
Còn... chưa chắc nữa là !

Đừng tưởng bở, người ta
Thèm nụ cười đâu nhé !
Có nhiều đêm lặng lẽ
Ta ... chỉ khóc một mình !?

Ta ... cứ vờ lặng thinh
Cắt cái đuôi cà chớn
Bé đang cười ngon trớn
Nước mắt có lưng tròng ?

Này cô bé má hồng
Tuổi còn thơm mực tím
Đừng vội vàng tuyên chiến
Mà quê độ à nha !

Này cô bé... của ta
"Cười một mình" coi thử !
Có ngày ... xỉu bất tử
Vì cái điệu ... kiêu kỳ !

"Cười một mình" làm chi ?
"Cười hai mình" mới thú !
Nào cười lên coi thử
Hỡi cô bé... kiêu kỳ !818

No comments:

Post a Comment