May 16, 2004

Kinh nghiệm làm thầy langCó anh nọ theo thầy lang học nghề. Hôm đến xem mạch cho người bệnh nhà nọ,thầy bảo:
- ¡n cam rồi phải không?
- Dạ thưa, vừa cho ăn vài múi thôi ạ!
- Vậy khó chữa lắm!
Cố nhiên là với lòng khâm phục và những lời khẩn khoản của gia chủ, thầy cũng kê đơn, cho vị.
Về nhà, trò càng khâm phục thầy nhiều hơn, hỏi:
- Dạ, thưa thầy xem mạch mà biết bệnh nhân có ăn cam ạ?
- Có khó gì đâu, tao thấy đầu giường nó có vỏ cam. Coi như học đã thành nghề, trò xin phép thầy ra về đẻ chữa bệnh cho thiên
hạ. Một nhà có người ốm đến mời. Anh ta vênh vang vác mặt ra đi. Cầm tay bệnh nhân bắt mạch hồi lâu, anh ta phán:
- Mới cho ăn thịt gà có phải không?
- Dạ thưa, không ạ!
- Không à! Sao lại có chổi lông gà để ở đây?

397

No comments:

Post a Comment