Feb 21, 2005

Đi Xe ĐạpHai ngừơi điên cùng đi xe đạp dạo chơi. Dọc đường xe của người điên số 1 bể bánh sau. Hắn ngừng lại, thay vì vá ruột xe, lại mở cái yên kéo lên cao vừa nói:

Cái yên này thấp quá, ngồi không được.

Điên số 2 dừng chờ, thấy vậy liền gỡ cái yên xe mình và cái tay lái ra, gắn tay lái chỗ cái yên và cái yên chỗ tay lái vừa nói:

Thôi, ta trở về nhà! Không đi chơi với thằng điên quá nặng này nữa!

2836

No comments:

Post a Comment