Feb 27, 2005

Khoảng Cách Em Anh

Em đội mưa
Đi hết con đường
Có chiều dài bằng
Khoảng cách trái tim
Của hai chúng ta
Em đi mãi
Nhưng số đo
Vẫn là con số cũ
Khoảng cách này không dài thêm
Nhưng tại sao em không đến được
Có lẽ đôi chân quá chậm 
Hay mình mất nhau rồi
Cũng bởi
Hai ngọn gió ngược chiều
Mà chẳng chạm vào nhau  
Em lại đội mưa
Mải miết đi tìm
Trời vào thu
Ông trời càng cay nghiệt
Biết em đang rút ngắn con đường
Mà cứ để nó dài thêm

960

No comments:

Post a Comment