Feb 7, 2005

Ứng xử học sinhỨng xử học sinh


- Mày quen nhỏ đó không?

- Quen! Tao đến nhà bị nhỏ đuổi hoài, lạ gì.o O o


- Thế nào? Đỗ đại học chứ? "Thất bại là mẹ đẻ thành công", năm trước cậu đã trượt thì năm nay...

- Thôi, xin đừng nói nữa, tớ đụng phải... dì ghẻ rồi!o O o


Một tóc dài đến nhà bạn chơi, khi ra về bảo bạn:

- Thấy con chó nhà ông, tui sợ quá!

- Ơ, không sao, nó hiền lắm mà.

- Không, nó dơ.
33

No comments:

Post a Comment