Feb 17, 2005

Cái Roi Mây"Sự nghiệp bắt đầu từ hôm nay"
Thầy thường biểu
Mà sao lúc ấy tụi con không chịu hiểu
Thầy ơi !

Con chập chững lần đầu tiên đường đời
Với cái đầu ngỗ nghịch
Sống với những điều mình thích
Ddể rồi một lần thầy rút cái roi mâỵ..

Con nhớ thầy, con nhớ bàn tay
Thầy đánh, con mới nhận ra : tay thầy yếu lắm
Trách nhiệm, tình yêu hằn thành gân tay chặt nắm
Thoảng thốt giật mình, những lằn roi trong vở của con...

Những lằn roi xưa ấy vẫn còn
Con ơn thầy bằng sự có mặt hôm nay
ở giảng đường đại học
Mỗi lần giở sách là một lần con biết khóc
Bởi ký ức nhớ về : Có một ngày,
thầy rút cái roi mâỵ..


1529

No comments:

Post a Comment