Aug 4, 2005

Cạo nhầm râu của đứa bên cạnhTrước hàng quân, thiếu uý quát to:
- Binh nhất John! Tại sao anh không cạo râu buổi sáng?
- Thưa sếp, tôi có cạo, nhưng có tới 9 thằng bu quanh cái gương. Chắc là tôi cạo nhầm râu của đứa bên cạnh.
2145

No comments:

Post a Comment