Aug 2, 2005

Dở QuáMột hôm, ông giám đốc Dưỡng trí viện thấy một thân chủ đứng nhìn mười bạn đồng viện bò bốn chân khắp căn phòng hẹp. Ông hỏi:

Các anh làm gì thế?

Người đứng xem đáp:

Mấy thằng này dở quá, từ sáng đến giờ là gần trưa rồi mà làm có một việc không xong.

Ông giám đốc hỏi:

Việc gì vậy?

Thân chủ đáp:

Tôi treo giải thưởng hai khúc bánh mì cho đứa nào chun được dưới làn phấn tôi gạch ngang phòng. Chúng nó bò suốt buổi mà chun không qua.

2851

No comments:

Post a Comment