Aug 10, 2005

Mẹ, con và chú ghi điện- Mẹ ơi! Sao chú đó ra vào nhà mình ghi điện mà không chào hỏi ai hết vậy?

- Đàn ông "trí thức" ít nói lắm con à!

- Chú đó có đi học không mà sao không biết lễ phép vậy mẹ?

- Có chứ con! Ổng là thợ điện mà!

- Chú đó mang giày vào nhà, rồi mang cả giày leo lên giường mẹ con mình để xem đồng hồ điện nữa. Sao mẹ không nói gì hết vậy?

- Kệ "nó" con à! Có điện sáng là mừng rồi!

- !!!...1992

No comments:

Post a Comment