Aug 9, 2005

Những câu hỏi ngốMR: Người ta nói: người đẹp vì lụa... còn bà đẹp nhờ cái gì?

AD: Tui đẹp nhờ... đi cạnh một người quá xấu như ông.


o O oMột AD rất thích nghe nhạc, nhưng tên MR ngồi cạnh cứ huyên thuyên mãi.

MR gợi chuyện: Theo bà thì trên đời này còn gì tuyệt vời hơn âm nhạc nữa không?

AD (mỉm cười): Có chứ, đó là sự im lặng.

MR: !!!
 


o O oThầy giáo: Khi đi đường các em phải nhớ luôn đi phía bên phải.

Học sinh: Thưa thầy đi bên phải hết thì bên trái ai đi ạ?


 

1143

No comments:

Post a Comment