Dec 25, 2005

Béo vì phồng mang trợn mắt nhiềuCậu con trai đi trại du lịch về, bà mẹ vui mừng nói:
- Má con phính hẳn ra đấy. Chắc ở đó họ cho ăn uống tốt lắm.
- Không phải tại ăn uống đâu mẹ ạ!
- Thế thì tại sao?
- Vì tối nào trước khi đi ngủ con cũng phải thổi đệm cao su đấy !
2160

No comments:

Post a Comment