Dec 6, 2005

Để Im Xem SaoMột chị chạy đến đồn công an trình báo về việc mất trộm.  Chị ta kể:


- Đầu tiên là tôi thấy thằng trộm cậy cửa để chui vào trong nhà.  Tôi sợ nhưng cứ để im xem sao.  Nó vào nhà đi thẳng vào giường tôi nằm.  Tôi vẫn để im xem sao.  Nó sờ vào người tôi tìm tiền, sau đó sờ khắp người tôi.  Tôi vẫn để im xem sao.  Nó sờ người, rồi sau thì nằm đè cả lên người tôi.


- Rồi sao nữa?  Anh công an hỏi:  Nó đè lên người chị mà chị vẫn để im xem sao à?


- Dạ thưa!  Đến lúc ấy thì tôi chẳng biết trời mô đất mô nữa ạ.


Anh công an cười rồi dặn:


- Nếu thế thì đêm nay thế nào nó cũng mò đến nữa.  Chúng tôi sẽ phục kích bắt cho chị.


Chị mất trộm nghe vậy tỏ vẻ vui mừng hẳn lên:


- Vâng!  Xin các anh cứ phục kích ở ngoài, hãy cho nó vào nhà để im xem sao đã nhé.

315

No comments:

Post a Comment