Dec 18, 2005

Sẽ phải cóHai anh chàng thất nghiệp ngồi tán phét:

- Tôi sẽ làm nghề thuần hóa sư tử.

- Anh điên à? Anh thì biết gì về sư tử mà thuần hoá?

- Tôi có biết chứ.

- Vậy tôi hỏi anh, khi một con sư tử đến gần anh, nó gầm gừ, nhe nanh giơ vuốt định cắn anh thì anh làm gì?

- Tôi sẽ chụp lấy cái ghế sắt ở gần đó, dùng hết sức đánh cho nó lùi lại.

- Nếu như con sư tử không sợ, nó chụp lấy cái ghế của anh rồi lôi ra xa. Anh sẽ làm gì?

- Tôi sẽ dùng roi quật hết sức vào nó cho đến khi nó lùi lại.

- Thế nếu sư tử đớp được cái roi rồi cắn nát thì sao?

- Tôi sẽ lấy súng bắn nó.

- Thế nếu súng không hoạt động?

- Tôi sẽ nhặt ít phân trên nền chuồng, ném vào mặt nó rồi chạy ra khỏi chuồng.

- Nhưng trong trường hợp trong chuồng không có phân thì sao? Anh sẽ làm gì?

- Anh chẳng hiểu gì cả. Nếu con sư tử tấn công tôi, chụp cả ghế sắt lôi ra xa, cắn nát cái roi của tôi, rồi súng của tôi lại không hoạt động được thì chắc chắn là trong chuồng sẽ phải có phân. Tôi dám cược với anh đấy.2504

No comments:

Post a Comment