Dec 27, 2005

Danh ngôn cho ngày tình nhânDanh ngôn cho ngày tình nhân


Những câu sau đây được trích từ những bộ phim nổi tiếng


* City of Angels (Thành phố thiên thần)


- I would rather have had one breath of her hair, one kiss from her mouth, one touch of her hand than eternity without it. One!


- Tôi thà được một lần cảm nhận mùi thơm từ mái tóc nàng, một lần được hôn đôi môi nàng, một lần được siết nhẹ đôi tay nàng còn hơn là sống bất tử mà không bao giờ có điều đó. Chỉ một lần thôi!


* Patch Adams (Bác sĩ Patch Adams)


- I love you without knowing how, why, or even from where...


- Anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu...


* The runaway bride (Cô dâu chạy trốn)


- I guarantee it won't be easy. I guarantee that at one point or another, one of us is gong to want to leave. But I also guarantee that if I don't ask you to be mine, I am going to regret it for the rest of my life, because I know in my heart, you are the only one for me.


- Anh tin chắc rằng điều này sẽ không hề dễ dàng. Anh tin chắc rằng sẽ có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mình một trong hai chúng ta muốn rời bỏ. Nhưng anh cũng tin chắc rằng nếu giờ đây anh không ngỏ lời cùng em thì trong suốt quãng đời còn lại của mình, anh sẽ phải hối tiếc bởi vì anh biết rằng trong trái tim anh chỉ duy nhất có em thôi.


* The mask of Zorro (Chiếc mặt nạ của Zorro)


- The only wrong thing would be to deny what your heart truly feels.


- Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận.


* Faithful (Chung thủy)


- You will be doing anything for the one you love, except love them again.


- Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.


* L.A.story (Câu chuyện Los Angeles)


- How come we don't always know when love begins, but we always know when it ends?


- Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?


* Good Will Hunting (Chàng Will Hunting tốt bụng)


- The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself.


- Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn thật sự cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình.


* Forget Paris (Hãy quên Paris)


- When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you're apart. Anh when you love someone and you've done all you can do, you set them free. And if that love was true, when you love someone, it will all come back to you.


- Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.


* Phenomenon (Hiện tượng)


- Will you love me for the rest of my life?


- No, I'll love you for the rest of mine.


- Em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời anh chứ?


- Không, em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời em.


* At first sight (Ngay từ cái nhìn đầu tiên)


- You will see a lot of things. But they will mean nothing to you if you lose sight of the thing you love.


- Bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhưng nó sẽ là vô nghĩa nếu điều mà bạn yêu quí nhất lại vượt khỏi tầm nhìn đó.

523

No comments:

Post a Comment