Jun 10, 2007

Khổ hay sướngBà hỏi cháu:

- Thế nào, ở nhà mới, cháu có thích không?

- Thích lắm bà ạ. Cháu có phòng riêng, em cháu cũng có phòng riêng. Chỉ có bố mẹ cháu là khổ thôi ạ.

- Sau vậy?


- Vì bố mẹ cháu vẫn phải nằm chung với nhau.

- !!!
1357

No comments:

Post a Comment