Jun 8, 2007

Lờ nờĐể giúp Bình sửa tập phát âm "L" sai thành "N". Cô giáo bắt cậu tập đọc và thuộc lòng câu: "Cụ Lý lên chợ làng mua lòng lợn luộc".

Một tuần sau, cô kiểm tra và khen Bình:

- Giỏi lắm. Em phát âm đúng rồi đấy. Có khó khăn gì đâu.

- Thưa cô, câu này đọc mãi cũng quen, chứ những câu nạ, nắm núc nó cứ nàm sao ấy!o O o


Bé Sama tức giận thưa với thầy:

- Thưa thầy, tụi nó không chịu nghe lời thầy lại đặt biệt hiệu cho em rồi.

- Đứa nào thế? - Thầy hỏi.

- Dạ, thằng Mắt lừa, thằng Đầu bò, và thằng ếch chột ạ.1179

No comments:

Post a Comment