Jun 28, 2007

Thổi bay mất rồi nên phải gọi thêmKhách gọi anh bồi:
- Cho tôi thêm một đĩa bít tết nguội nữa, miếng này nóng quá không thể ăn được!
- Sao ông không thổi cho nguội để ăn mà lại gọi xuất khác?
- Chính vì đã thổi bay mất một nửa rồi nên tôi mới phải gọi thêm đấy!

1692

No comments:

Post a Comment