Jun 1, 2007

Củ này củ gì?Một anh học trò Nghệ ra ngoài Bắc học đã ba năm. Lần này anh về thăm nhà, đi đến nhà ai, anh ta cũng nói tiếng Bắc, giọng Bắc. Một hôm cùng cha và vợ đi thăm một nhà bà con. Dọc đường thấy một người đang đào khoai lang,
anh ta liền hỏi:
- Củ này củ gì?
Cha chưa kịp trả lời, vợ đáp:
- Củ anh hay chơi!
Người cha giận lắm, nghiêm mặt nói:
- Củ gì à? Củ đã nuôi mày.
Một lần khác đến thăm một nhà bà lão. Bà lão tiếp đón anh tử tế. Anh cũng hỏi bà lão bao nhiêu tuổi, sức khoẻ ra sao, rồi mùa màng năm nay thu hoạch như thế nào. Bà lão đã nghễnh ngãng tai mà anh thì nói giọng Bắc, tiếng
Bắc, nên câu được câu không, bà chỉ trả lời anh qua loa cho xong chuyện.
Lúc anh ta ra về thì bà cụ trở vào nhà trong. Con chó vàng xổ ra, sủa inh ỏi và xồ vào anh ta, chực cắn.
Vốn nói tiếng Bắc đã nhỏ nhẹ, hơn nữa lại kênh kiệu, nên bao lần anh ta nói: "Chó nó cắn" mà bà lão vẫn không nghe. Cho đến con chó làm già, anh ta phải hét lên bằng tiếng Nghệ:
- Chó cắm tui vơ bà!
Lúc đó bà lão mới nghe. Bà liền chạy ra đe chó, anh ta mới về được.

331

No comments:

Post a Comment