Jun 19, 2007

Cứu Người Chết ĐuốiMột anh chàng nọ, tính keo kiệt. Một hôm, đang đi đò, anh ta chẳng may lộn cổ xuống sông. Trong lúc anh ta đang chới với, một người ngồi cạnh anh ta đưa tay xuống và hét lên:

Đưa tay cho tôi!

Thấy anh ta vẫn ngoi lên ngụp xuống, một người khác có vẻ quen biết, chạy lại và nói:

Cầm lấy tay tôi!

Tức thì, anh ta ngoi lên, cầm lấy tay người nọ để được kéo lên. Trong lúc anh ta còn mệt, người kéo anh ta lên mới giải đáp thắc mắc của mọi người: Phải nói thế là do biết tính anh ta luôn luôn muốn "Cầm lấy" của người khác, chứ không bao giờ chịu "đưa" cái gì cho mọi người.

2808

No comments:

Post a Comment