Jun 21, 2007

Sư tử ăn thịt ngườiTrước chuồng sư tử ở một sở thú, một cụ già có vẻ sợ hãi hỏi:

- Đó là sư tử ăn thịt người phải không?

Người giữ thú cười:

- Đúng đó, bà, nhưng hôm nay chúng tôi hết sạch người rồi nên nó chỉ được ăn thịt bò thôi.2056

No comments:

Post a Comment