Jun 13, 2007

Phụ nữ và tiền bạcHai ông chồng nói chuyện với nhau:


- Cậu có biết tại sao nếp nhăn trên trán đàn ông chúng ta lại nằm ngang, còn trên trán các bà vợ lại thẳng đứng không?


- Không, tại sao vậy?


- Tại vì các bà thường hỏi: "Tiền đâu?" (cau mày lại), còn các ông chồng vặn lại: “Tiền nào?” (trố mắt ra).

1246

No comments:

Post a Comment