Apr 5, 2005

Chờ sung rụngMột thằng lười, lười quá không muốn làm gì cả, cứ nằm ngửa dưới góc cây sung, há mồm chờ cho sung rụng vào thì nuốt. Nhưng đợi mãi, bao nhiêu sung đều rơi chệch ra ngoài, chẳng quả nào vào mồm cho. Chợt có người đi qua, nó gọi lại bảo nhặt sung bỏ vào mồm hộ. Không may lại gặp một thằng cũng lười, nó lấy hai ngón chân cặp quả sung, bỏ vào mồm cho thằng kia. Thằng kia gắt lên:

- Khốn nạn! Lười đâu mà lười thế!

353

No comments:

Post a Comment