Apr 12, 2005

Vẫn muốn lập kỷ lụcMột quán quân thể thao bị ốm, bác sĩ bảo:
- Anh sốt cao quá!
- Bao nhiêu thưa bác sĩ?
- 41 độ.
- Thế kỷ lục thế giới là bao nhiêu?
2434

No comments:

Post a Comment