Apr 18, 2005

Bước Qua...Bước qua cái tuổi thèm me
Tự nhiên thinh thích dạo hè phố chơi
Tóc thề che kín bờ vai
Hay giật mình, ngỡ có ai nhìn mình.791

No comments:

Post a Comment