Apr 13, 2005

Ngồi lâuTên lính kia đi thú xa, tánh hay ghen, khi ra đi, vẽ một cái hình ngồi bên của vợ mà làm dấu.
Ði thú ba năm về, coi lại sao sai dấu, giận rầy vợ rằng: "ủa! Hồi đó nó ở bên kia, sao bây giờ qua bên này? "Vợ trả lời rằng: "Thì nó ngồi một chỗ lâu, nó phải đổi chớ sao?".373

No comments:

Post a Comment