Apr 23, 2005

Con MuốnMột họa sĩ có một cô con gái nhỏ. Đôi khi ông ta vẽ đàn bà khỏa thân, ông ta và vợ luôn cố không để cho cô bé nhìn thấy hình vẽ như vậy. Họ nói: "Nó còn bé quá không hiểu được".

Nhưng một hôm, khi họa sĩ đang vẽ một người đàn bà khỏa thân, ông ta quên không khoá cửa lại, và bỗng dưng cô bé chạy vào. Mẹ cháu chạy lên gác theo cháu nhưng khi bà ta lên đến gác, thì cháu bé đã lọt được vào phòng và đang nhìn người đàn bà đó. Bố mẹ cháu đều đợi cháu nói ra điều gì đấy.

Trong giây lát cháu bé yên lặng, rồi sau đó cháu chạy đến bên mẹ cháu và nói một cách giận dỗi: "Tại sao bố mẹ để cho bà ta đi chân đất không giầy không tất, trong khi đó lại không cho phép con? Con muốn ba mẹ đối xử với con như bố mẹ đối xử với bà ta".

2804

No comments:

Post a Comment