Jul 22, 2007

Tôi Mừng QuáMột anh háu ăn, nhưng sợ vợ. Được hôm vợ đi vắng, liền lấy khoai, lùi vào bếp. Khoai gần chín thì vợ về. Thấy vợ vào đến cửa bếp, anh ta hoảng quá, giắt ngay củ khoai vào cạp quần.
Khoai nóng, anh ta đứng không yên, cứ phải thót bụng lại, nghiêng bên này nghiêng bên kia, nhảy lên nhảy xuống cho đỡ nóng.
Chị vợ thấy điệu bộ tức cười, liền hỏi :
- Làm gì mà anh nhảy cỡn lên vậy ?
Anh chồng cười nhăn nhó :
- Thấy mình về tôi mừng quá !
651

No comments:

Post a Comment