Jul 6, 2007

Hay ChữỞ một nhà hàng nọ có cô chạy bàn nhanh mồm và vui tính.  Một hôm có một tốp khách vào ăn, cô ta nhanh nhẩu chạy tới giới thiệu các món ăn với khách:

    - Thưa các anh!  Nhà hàng em nổi tiếng các món ăn, món nào cũng ngon, món nào cũng có, món nào cũng ấn tượng.


    - Khác hỏi:  - Cơm!  Có cơm không?


    Cô ta trả lời:  - Ôi dào, cơm!  Cơm thì thơm nhau, món này ai cũng thích.


    - Vậy có rau không?  Ăn rau thì thế nào?  Khách lại hỏi:


    - Có rau!  Ăn rau thì đau nhau.  Các anh có biết vì sao ăn rau lại đau nhau không?  Vì nó rẻ, doanh thu ít hơn mà.


    - Vậy ăn cá thì sao?  Khách lại hỏi.


    - Ăn cá thì đá nhau !  Có nhiều đạm ăn cá khoẻ dễ đá nhau.


    - Vậy ăn tôm?  Khách lại hỏi.


    - Ăn tôm thì ôm nhau.  Tôm lúc hấp, lúc luộc hoặc nướng xong cứ co quắp lại như người ôm nhau ấy mà.


    - Nếu vậy tôi ăn thịt.  Ăn thịt thì sao nhau?  Khách lại hỏi.


    - Ăn thịt thì... thì... Cô gái ngượng ngùng không biết trả lời ra sao.


    Khách vội đỡ lời:


    - Ăn thịt thì nhộn nhịp khắp các cơ quan chứ gì?

295

No comments:

Post a Comment