Jul 26, 2007

Nghĩ về cha -Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh không nghĩ gì tới người cha già đau yếu sao? - Toà hỏi một bị cáo.

-Thưa toà, có chứ ạ, nhưng tôi tìm mãi chẳng thấy trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy cả.

1967

No comments:

Post a Comment