Jul 7, 2007

Cắn Răng Mà ChịuMẹ chồng và con dâu nhà kia chẳng may đều góa bụa .

Mẹ chồng dặn con dâu :

- Số mẹ con mình rủi ro, thôi thì cắn răng mà chịu !

Không bao lâu, mẹ chồng có tư tình, con dâu nhắc lại lời dặn ấy thì mẹ chồng trả lời :

- Mẹ dặn là dặn con, chứ mẹ thì còn răng đâu nữa mà cắn.
627

No comments:

Post a Comment