Jul 14, 2007

Uống Viagra để nghe cho rõThỏ vào hiệu thuốc trong rừng để mua Viagra. Bác sóc phụ trách quầy thuốc phản đối:
- Này thỏ, anh cần Viagra làm gì cơ chứ, để rồi khu rừng này đầy thỏ lên à?
- Ồ không! Đâu phải cho tôi, đây là cho bà xã. Bà ấy già rồi, tai không dựng lên được nữa, nghe khó khăn lắm!
2161

No comments:

Post a Comment