Jul 9, 2007

Không biết là phải mặc quần áoĐôi bạn trai gặp nhau:
- Nghe nói cậu đi làm ở Công ty X rồi phải không?
- Ừ, nhưng tớ bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên.
- Sao vậy?
- Trong giấy gọi đi làm có thông báo rõ là: "Chỉ mang cà
-vạt đỏ". Thế mà lúc đến công ty thì tớ thấy mọi người còn mặc cả quần áo!
2239

No comments:

Post a Comment