Jul 7, 2007

Đồng ĐềuBố là người rất "Khắt khe". Cô con gái xin phép đi chơi với người yêu, bố liền dặn kỹ:

Nhớ đừng để chôngười ta khinh mình đấy.

Khinh là sao hở bố?

Đừng để chôngười ta hôn mình.

Sau khi người con gái đi chơi trở về, bố liền hỏi ngay:

Sao? Con không để họ khinh chớ?

Bố đừng lo. Người ta "Khinh" con bao nhiêu thì con khinh lại bấy nhiêu, cho đồng đều bố ạ!

2846

No comments:

Post a Comment