Jul 2, 2007

Lấy chồng nghề gì?Hai cô bạn tâm sự với nhau:


- Mình muốn cưới một bác sĩ, nếu mình bệnh, anh ấy sẽ chữa cho mình ngay.

- Còn mình thì muốn cưới một linh mục, nếu mình lầm lỡ, anh ấy sẽ tha thứ cho mình ngay.
1441

No comments:

Post a Comment