Jul 4, 2007

Lần đầu ăn đồ hộpMột bệnh nhân đi khám bác sĩ:


- Hôm qua tôi ăn đồ hộp lần đầu tiên, rồi cảm thấy nằng nặng khó chịu trong bụng thế nào ấy.

- Chắc là đồ quá đát. Thế ông mở ra có mùi thiu không?

- Chẳng nhẽ tôi phải mở nó ra nữa à?
1590

No comments:

Post a Comment