Apr 9, 2006

Đáp ánCô thư ký riêng hỏi một người muốn xin vào gặp giám đốc: "Xin hỏi ông là bạn của ông chủ hay người chào hàng hoặc nhân viên thuế vụ".

Người kia: "Cả ba đều đúng".

"Vậy tôi cho ông biết nhé: Ông chủ sẽ gặp ông ngay; Ông chủ đang đi họp; Ông chủ đi du lịch rồi" Cô thư ký nói luôn một mạch1944

No comments:

Post a Comment