Apr 15, 2006

Lương hưuHai ông già nói chuyện với nhau:

- Theo anh, lương hưu có ý nghĩa gì?

- Đó là một sự bù đắp ít ỏi cho tuổi trẻ đã mất.o O o


Một nhà hoá học khoe với đồng nghiệp:

- Hôm nay con trai mình phát âm được từ đầu tiên.

- Từ nào vậy?

- Natrihydratcarbonat.o O o


Một người hỏi bạn:

- Cậu có biết người thế nào thì bị coi là một kẻ ngốc không?

- Biết. Đó là kẻ khi diễn đạt điều gì đó thì không ai hiểu được. Cậu rõ chưa?

- Chưa!2014

No comments:

Post a Comment