Apr 4, 2006

Điều đó không cấmCô gái xinh đẹp vừa cởi đồ và sắp bước xuống hồ để tắm. Không biết từ đâu hiện ra một anh lính:
- Thưa cô, ở hồ này cấm tắm!
- Sao anh không thông báo lúc tôi cởi quần áo?
- cô gái tức giận.
- Anh em trong đại đội ngăn cản tôi, vả lại điều đó thì... không cấm!

2286

No comments:

Post a Comment