Apr 15, 2006

Cần Một Cậu Bé Lớn HơnNhìn kìa

Người thương gia đang cần thuê một cậu giúp việc kêu lên

Cậu chính là cậu nhỏ đã đến đây tuần trước phải không?

Vâng ạ

Người xin việc đáp.

Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi đã nói với cậu là tôi cần một cậu bé lớn hơn mà?

Đúng vậy, thưa ông. Chính vì thế tôi mới quay lại đây. Bây giờ tôi đã lớn hơn tuần trước.

2765

No comments:

Post a Comment