Apr 12, 2006

Giải quyết gọn - Tối qua tôi đi ăn nhà hàng. Ăn xong mới phát hiện là quên đem tiền!

- Vậy rồi anh làm sao?

- Tôi nuốt luôn cái hóa đơn cho xong chuyện.

888

No comments:

Post a Comment