Apr 20, 2006

Chuyện Ngày Xưa Chuyện Ngày NayNgày xưa em, con dế ngủ trong hang
Anh đổ nước ngoi đầu lên để thở
Mẹ đã dặn đời lắm trò ma giáo
Thế nhưng em vẫn bị anh lọc lừa

Ngày xưa anh, cọng cỏ ngậm sương khuya
Thao thức thâu đêm nghe con dế hát
Sóng đập chi để làm đau bờ cát
Anh lọc lừa chi để lãnh đủ em

Qua mỗi ngày ánh mắt đen sâu thêm
Bơi cỡ anh đôi ba lần chết đuối
Hoa vì ai bám theo làn tóc rối
Để anh thành con bướm lượn loanh quanh

Đời gập ghềnh đi phải nhón gót chân
Sợ cọng cỏ vướng vào em vấp ngã
Sáng đầu xuân hái bừa chùm hoa lạ
Thả vào tay, em hứng lấy tình đầu

Một năm, mười năm, hai mươi năm sau
Tự bao giờ anh khong còn được rõ
Chùm hoa ấy tuy đã già cằn cội
Vẫn bao lần gắng nở sáng đầu xuân

Cuộc sống lăn như trải sỏi dưới chân
Thân lù khù tránh sao khong trợt té
Trời những lúc làm mưa nguồn chớp bể
Nghe bùi ngùi tiếng dế vọng trong anh


 

1534

No comments:

Post a Comment