Jan 6, 2007

Đẳng cấp caoMột người bước vào hiệu bán chim để mua một con vẹt. Chủ tiệm chỉ ba con vẹt trong lồng, nói: “Con bên trái này giá 500 đô.”

“Sao, một con vẹt thôi mà đắt thế cơ à ?” Ông khách ngạc nhiên.

Chủ tiệm trả lời, “Chứ sao, con vẹt này nói sõi lắm, không ai cãi lại nổi với nó đâu.”

Ông khách bèn hỏi giá con vẹt thứ hai và được cho biết là 1.000 đô. Con vẹt này không những mồm loa mép giải mà còn biết làm vui lòng chủ bằng những câu nịnh hót.

Ông khách hỏi luôn về con vẹt thứ ba. Giá của nó là 2.000 đô. “Vậy nó có tài gì?” Ông khách thắc mắc.“

"Thú thật với ông là tôi chưa từng nghe nó nói gì cả, nhưng hai con này hễ mở miệng ra là “kính thưa luật sư” với nó."2692

No comments:

Post a Comment