Jan 27, 2007

Học lộiTên thầy thuốc kia tới làm thuốc rủi chết người ta, chủ nhà giận bắt trói bỏ dưới nhà dưới. Khuya lại thầy lén lút mở trói lội sông trốn về, mình mẩy ướt hết. Bước vào nhà thấy con đương học mạch, nói với con rằng:
"Con có học mạch thì phải học lội với con nghe!".395

No comments:

Post a Comment