Jan 8, 2007

Khéo bào chữaMột ông lang xưa nay vẫn khoe chữa bệnh giỏi, ngày nọ có một ông lão đột ngột đến hỏi:


- Lão nghe nói thầy chữa bệnh thần lắm, thầy đã chữa khỏi mấy đám rồi?


Thầy quả quyết đáp:


- Bao nhiêu đám mà nghe lời tôi khỏi hết!


Ông lão cau mày nói:


- Thầy quên rồi chăng? Thầy bảo cháu nhà tôi uống thuốc của thầy một năm thì khỏi. Nó uống được ba tháng đã chết.


Thầy lang xua tay, nói:


- Rõ ràng, tại cậu nhà không nghe lời. Tôi bảo uống một năm, sao mớii uống ba tháng đã vội chết? Cứ uống đủ năm, xem có khỏi không nào?


 

747

No comments:

Post a Comment