Jan 26, 2007

Vi trùng gặp thuốcHai con vi trùng gặp nhau. Một con tỏ vẻ rất tiều tụy. Con kia bèn hỏi :

- Mày ốm hả ?

- Ừ.

- Bệnh gì vậy ?

- Pênicilin.
2685

No comments:

Post a Comment