May 1, 2008

Sẽ trả lời thế nào?Một lão MaPhiA gặng hỏi con trai:
- Này, khẩu súng lục tao tặng mày nhân dịp sinh nhật đâu?
- Thưa cha, con thấy không cần đến nên đã đổi nó lấy đồng hồ Rolex rồi!
- Trời ơi!
- Lão bố thất vọng kêu lên
- Thế nếu có đứa nào đó gọi mày là đồ con lợn thì lấy gì mà trả lời nó? Chẳng lẽ lúc ấy mày lại nói với nó là 2 giờ kém 15 à?
2318

No comments:

Post a Comment