May 5, 2008

Cuối Cùng Em ĐãCuối cùng em đã lớn lên
Cuối cùng bấc đã khêu đèn sáng trăng
Cuối cùng thì lá cũng xanh
Rằng em chua chát xin đành chát chua

Cuối cùng hoa đã nở hoa
Cuối cùng trái ủ trong vò lên men
Cuối cùng gió đã mang tên
Rằng đem bão tố mà đền phong ba .
Cuối cùng em đã đi qua
Cuối cùng cỏ đã thành bờ tóc tiên
Cuối cùng giọt nắng bừng lên
Rằng chim còn biết hót tìm đến nhau

Cuối cùng em đã thành dâu
Cuối cùng anh đã đến sau ... cuối cùng ...

1492

No comments:

Post a Comment