May 23, 2008

Thầy Trừ MuỗiMột anh chàng có việc phải đi xa . Đi từ sáng đến trưa, bụng đói mà tiền lại hết, anh nọ mới nghĩ ra một cách xin ăn. Thấy làng mình đang đi qua, ao tù nước đọng chắc là lắm muỗi, anh ta liền khoe mình có phép lạ trừ muỗi rất là tài tình !

Tất nhiên, nhiều người liền tranh nhau mời anh ta về nhà trừ muỗi . Một lão nhà giàu tranh cho được để mời "thầy" về nhà bày bàn cơm rượu rất ư là thịnh soạn. Cơm nước xong, thầy mới lấy một bát cơm, vê cơm thành những cục tròn. Xong rồi, thầy đốt một nén hương huơ huơ lên những viên cơm rồi bảo chủ nhà :

- Đây là thuốc thần. Hễ khi có muỗi cắn, lấy ra một viên, chấm cho trúng nó thì nó chết !
741

No comments:

Post a Comment