May 5, 2008

Nhạc sĩ tuyệt vờiTrong một buổi hoà nhạc, có một nhạc sĩ chơi đàn một dây, rất đặc biệt. Khi nhạc sĩ này chơi xong bản nhạc, dừng lại nhìn khán giả thì thấy mọi người đã ngủ ngay tại ghế. Duy chỉ có một người đàn ông tiến đến gần nhạc sĩ, bỏ mũ, cúi đầu nghiêng mình kính cẩn thưa:
- Thưa ngài, ngài chơi đàn hay tuyệt vời. Trong cuộc đời "thiến lợn" của tôi, chưa bao giờ tôi thấy con lợn nào kêu hay như tiếng đàn của ngài!
2371

No comments:

Post a Comment